Επιβολή Τελών Καθυστέρησης στις Δηλώσεις Μηνιαίων Εισφορών.

Επιβολή Τελών Καθυστέρησης στις Δηλώσεις Μηνιαίων Εισφορών για παρελθούσες χρήσεις από Δευτέρα, 12/3/2018

 

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση στο αρχείο Adobe_PDF_file_icon_32x32