Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Συνταξιούχοι

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/3/2022 είναι διαθέσιμη η υπηρεσία
 Ηλεκτρονικής Αίτησης Σύνταξης.

Τα Δικηγορικά γραφεία και τα γραφεία Διεκπεραιώσεων πρέπει να κάνουν
μια φορά εγγραφή με τα στοιχεία του γραφείου
και με την είσοδο στο σύστημα θα καταθέτουν διαφορετική αίτηση για κάθε αιτούντα.


Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης