Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Ασφαλισμένοι

 Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

α) Όλοι οι απασχολούμενοι στα καταστήματα τροφίμων της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων (Ν. Αττικής πλην νήσων).

β) Οι Καταστηματάρχες χονδρικής και λιανικής πώλησης ειδών εμπορίου τροφίμων. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εταιρείες ασφαλίζονται οι ομόρρυθμοι εταίροι των προσωπικών εταιρειών, οι διαχειριστές της Ε.Π.Ε., οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι Συμπράττοντες Σύμβουλοι των Α.Ε.


Πιο αναλυτικά στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

α) όλοι οι απασχολούμενοι στα παντοπωλεία, εδωδιμοπωλεία, οινοπαντοπωλεία, στις επιχειρήσεις υπεραγοράς (σούπερ μάρκετ), στα καταστήματα τροφίμων−φρέσκων, νωπών ή κατεψυγμένων καθώς και βιολογικών προϊόντων και ειδών υγιεινής διατροφής, στις επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής εμπορίας και διανομής κονσερβών και, γενικά, τυποποιημένων και νωπών ή διατηρημένων ειδών διατροφής, στα πρατήρια βιομηχανιών και βιοτεχνιών ειδών διατροφής, στις επιχειρήσεις εμπορίας και διανομής χονδρικά και λιανικά τυριών, λιπών και βουτύρων, γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλαντικών, ελαίου και ελαιών, δημητριακών, αλεύρων, μπαχαρικών, στα καφεκοπτεία και στις επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας καφέ και ξηρών καρπών και λοιπών συναφών ειδών της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων (Ν. Αττικής πλην νήσων).

β) οι Καταστηματάρχες χονδρικής και λιανικής πώλησης ειδών εμπορίου τροφίμων, όπως στην ανωτέρω παράγραφο περιγράφονται. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εταιρείες ασφαλίζονται οι ομόρρυθμοι εταίροι των προσωπικών εταιρειών, οι διαχειριστές της Ε.Π.Ε., οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι Συμπράττοντες Σύμβουλοι των Α.Ε. Επίσης στην ασφάλιση υπάγονται οι ετερόρρυθμοι εταίροι των ετερορρύθμων εταιρειών, οι εταίροι των Ε.Π.Ε. και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Α.Ε., εφόσον δεν είναι ασφαλισμένα, για οποιοδήποτε λόγο, σε άλλο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. ασφαλίζονται ως ανωτέρω, εφόσον είναι μέτοχοι της Α.Ε. σε ποσοστό τουλάχιστον 5%. Κατά την ασφάλιση των προσώπων του εδαφίου (β) ο χρόνος υπαγωγής δύναται να αναδράμει μέχρι πέντε (5) έτη, εφ’ όσον η επιχείρηση λειτουργεί συνεχόμενα χωρίς διακοπή σ’ αυτό το χρονικό διάστημα και εφόσον οι ασφαλιζόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους.