Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Επιχειρήσεις

Εισφορές

 

Τα ποσοστά των εισφορών αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

eisfores

 

(*) Νέος ασφαλισμένος = πρώτη ασφάλιση μετά το '93,
(*) Παλιός ασφαλισμένος = πρώτη ασφάλιση πριν το '93

Πλαφόν εισφορών: Η εισφορά του ασφαλισμένου ορίζεται σε ποσοστό 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και μέχρι του ποσού των 5.860,80 ευρώ για όλους τους ασφαλισμένους, πέραν των οποίων δεν υπολογίζονται εισφορές

Αυτασφάλιση Εργοδοτών

 

klaseis

 

Οι παλιές ασφαλιστικές κλάσεις βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο :

pdf Παλιές Ασφαλιστικές Κλάσεις

 

Προθεσμίες πληρωμής εισφορών

 

1. Η Κανονική εισφορά πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του έτους που αφορά.
2. Το Επίδομα Πάσχα πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31 Μαΐου του έτους που αφορά.
3. Το Επίδομα Αδείας πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους που αφορά.
4. Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους που αφορά.

Πρόστιμα

 

Το πρόστιμο ορίζεται στο 1% της εισφοράς για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Για παράδειγμα κανονική εισφορά Μαρτίου που πληρώθηκε Ιούλιο (έπρεπε να πληρωθεί μέσα στον Απρίλιο) έχει 3 μήνες πρόστιμο, δηλαδή 1%+1%+1% = 3%.

Σχετικά έντυπα

 

pdf Δικαιολογητικά Εγγραφής Νέων Επιχειρήσεων

word Απογραφικό Δελτίο Εργοδότη

word Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών

word Αίτηση Ασφάλισης Εργοδότη

word Αίτηση Επιχείρησης Γενική

word Αίτηση Επιχείρησης Για Ασφαλιστική Ενημερότητα