Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Κανονισμοί & Πολιτικές

Έντυπα κανονισμών και πολιτικών που διέπουν το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.

 

Καταστατικό Ταμείου

 

pdf Καταστατικό Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. ΦΕΚ B 410 - 22.02.2013

 

Οργανόγραμμα Ταμείου

 

odp Οργανόγραμμα

 

Έντυπα Κανονισμών

 

pdf Κανονισμός Επενδύσεων

pdf Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

pdf Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής

pdf Κανονισμός Παροχών

 

Έντυπα Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας

 

pdf Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

pdf Παρ α΄ Περιγραφές θέσεων εργασίας

pdf Παρ β΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Εσόδων - Μητρώου

pdf Παρ γ΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Παροχών

pdf Παρ δ΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Λογιστηρίου

pdf Παρ ε΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Μηχανογράφησης

pdf Παρ ζ΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Προσωπικού

pdf Παρ στ΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Πρωτοκόλλου

 

Έντυπα Πολιτικών

 

pdf Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου

pdf Πολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου

pdf Πολιτική Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού

pdf Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας

pdf Πολιτική Διαχείρισης Επενδυτικού Κινδύνου

pdf Πολιτική Ρυθμίσεων Οφειλομένων Εισφορών

pdf ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ