Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Κανονισμοί & Πολιτικές

Έντυπα κανονισμών και πολιτικών που διέπουν το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.

 

Καταστατικό Ταμείου

 

pdfΚαταστατικό Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. ΦΕΚ B 410 - 22.02.2013

 

Οργανόγραμμα Ταμείου

 

odpΟργανόγραμμα

 

Έντυπα Κανονισμών

 

pdfΚανονισμός Επενδύσεων

pdfΚανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

pdfΚανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής

pdfΚανονισμός Παροχών

 

Έντυπα Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας

 

pdfΚανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

pdfΠαρ α΄ Περιγραφές θέσεων εργασίας

pdfΠαρ β΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Εσόδων - Μητρώου

pdfΠαρ γ΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Παροχών

pdfΠαρ δ΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Λογιστηρίου

pdfΠαρ ε΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Μηχανογράφησης

pdfΠαρ ζ΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Προσωπικού

pdfΠαρ στ΄ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Τμήματος Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Πρωτοκόλλου

 

Έντυπα Πολιτικών

 

pdfΠολιτική Εσωτερικού Ελέγχου

pdfΠολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου

pdfΠολιτική Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού

pdfΠολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας

pdfΠολιτική Διαχείρισης Επενδυτικού Κινδύνου

pdfΠολιτική Ρυθμίσεων Οφειλομένων Εισφορών

pdfΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ