Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Εγγραφή Νέου Χρήστη «Καταθέτης Αίτησης»Η Αίτηση υποβάλλεται από τον καταθέτη, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος ο αιτούντας ή νόμιμος εκπρόσωπός του.
Συμπληρώστε στα παρακάτω πεδία τα στοιχεία του καταθέτη.
Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα συμπληρώνονται σε επόμενο βήμα.

Τα Δικηγορικά γραφεία και τα γραφεία Διεκπεραιώσεων πρέπει να κάνουν
μία φορά εγγραφή με τα στοιχεία του γραφείου
και με την είσοδο στο σύστημα θα καταθέτουν διαφορετική αίτηση για κάθε αιτούντα.
Μία έγκυρη διεύθυνση email. Όλα τα emails του συστήματος θα αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση.
Εάν είστε Δικηγορικό Γραφείο ή Γραφείο Διεκπεραιώσεων επιλέξτε «Γραφείο» και στα παρακάτω πεδία συμπληρώστε τα στοιχεία του γραφείου.
Το επίθετο του προσώπου ή επωνυμία του γραφείου που καταθέτει την αίτηση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο αιτούντας ή νόμιμος εκπρόσωπός του. Κεφαλαίοι χαρακτήρες.
Το όνομα του προσώπου ή επωνυμία του γραφείου που καταθέτει την αίτηση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο αιτούντας ή νόμιμος εκπρόσωπός του. Κεφαλαίοι χαρακτήρες.
Το ΑΦΜ του προσώπου ή του γραφείου που καταθέτει την αίτηση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο αιτούντας ή νόμιμος εκπρόσωπός του.
Τα τηλέφωνα του προσώπου ή του γραφείου που καταθέτει την αίτηση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο αιτούντας ή νόμιμος εκπρόσωπος.