Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Όλες οι ανακοινώσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΑ
01/02/2023 Ημερομηνία Πληρωμής Συντάξεων 2/2023
04/10/2022 Κατάθεση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης Υποχρεωτικά Ηλεκτρονικά. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης.pdf399.16 KB
01/03/2022 Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης.pdf399.16 KB
18/05/2021 Ενημέρωση Χειρισμού Αναστολών Εργασίας Περιόδου Δώρου Πάσχα 2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2021.pdf240.17 KB
26/02/2021 Οδηγίες Καταχώρησης Επιδοτούμενου Προγράμματος 100.000 Ν.Θ.Ε. TEAYET Οδηγίες Καταχώρησης Επιδοτούμενου Προγράμματος 100.000 Ν.Θ.Ε..pdf244.46 KB
04/02/2021 Ενημέρωση Χειρισμού Δώρου Χριστουγέννων Αναστολών Εργασίας Περιόδου 2020. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020.pdf238 KB
17/07/2020 Ενημέρωση Χειρισμού Αναστολών Εργασίας. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf420.12 KB
07/04/2020 Επείγουσα Ανακοίνωση Καταβολής Εισφορών. 06 04 20 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.pdf738.96 KB, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 07 04 2020.pdf466.84 KB
31/03/2020 Ανακοίνωση Καταβολής Εισφορών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.pdf554.1 KB
16/03/2020 Ανακοίνωση «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID 19.pdf221.21 KB