Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Όλες οι ανακοινώσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΑ
Ημερομηνία Πληρωμής Συντάξεων 5/2024
Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών λόγω μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ Ν.Π.Ι.Δ. --- Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (RFP) TEAYET TECH REFRESH RFP.pdf336.44 KB
Αλλαγή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από 1/1/2024 σε €7.373,53
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (RFP) για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Επενδύσεων ΤΕΑΥΕΤ RFP January 2024.pdf175.62 KB, TEAYET RFP Questionnaire January 2024.pdf244.57 KB
1/3/2023 Ενημερωτική Εκδήλωση Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Δελτίο Τύπου ΤΕΑΥΕΤ.pdf535.27 KB
Κατάθεση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης Υποχρεωτικά Ηλεκτρονικά. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης.pdf399.16 KB
Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης.pdf399.16 KB
Ενημέρωση Χειρισμού Αναστολών Εργασίας Περιόδου Δώρου Πάσχα 2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2021.pdf240.17 KB
Οδηγίες Καταχώρησης Επιδοτούμενου Προγράμματος 100.000 Ν.Θ.Ε. TEAYET Οδηγίες Καταχώρησης Επιδοτούμενου Προγράμματος 100.000 Ν.Θ.Ε..pdf244.46 KB