Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Όλες οι ανακοινώσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΑ
Ημερομηνία Πληρωμής Συντάξεων 12/2023
1/3/2023 Ενημερωτική Εκδήλωση Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Δελτίο Τύπου ΤΕΑΥΕΤ.pdf535.27 KB
Κατάθεση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης Υποχρεωτικά Ηλεκτρονικά. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης.pdf399.16 KB
Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης.pdf399.16 KB
Ενημέρωση Χειρισμού Αναστολών Εργασίας Περιόδου Δώρου Πάσχα 2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2021.pdf240.17 KB
Οδηγίες Καταχώρησης Επιδοτούμενου Προγράμματος 100.000 Ν.Θ.Ε. TEAYET Οδηγίες Καταχώρησης Επιδοτούμενου Προγράμματος 100.000 Ν.Θ.Ε..pdf244.46 KB
Ενημέρωση Χειρισμού Δώρου Χριστουγέννων Αναστολών Εργασίας Περιόδου 2020. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020.pdf238 KB
Ενημέρωση Χειρισμού Αναστολών Εργασίας. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf420.12 KB
Επείγουσα Ανακοίνωση Καταβολής Εισφορών. 06 04 20 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.pdf738.96 KB, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 07 04 2020.pdf466.84 KB
Ανακοίνωση Καταβολής Εισφορών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.pdf554.1 KB