Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Διακοπή πληρωμής των οφειλόμενων εισφορών με τον παλαιό τρόπο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα OPUS του Ταμείου έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και πλέον δεν θα γίνεται πληρωμή των οφειλόμενων εισφορών με τον παλαιό τρόπο, παρά μόνο με τον κωδικό πληρωμής που εξάγει το νέο σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα »