Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης 24ης/13-06-2016 Θέμα 2ο, Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του αναφερόμενου στο άρθρο 25 παρ. 1 ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από 5.546,80 € σε 5.860,80 € ποσό που ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα »