Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Κατάθεση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης Υποχρεωτικά Ηλεκτρονικά.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39/2/3-10-2022 απόφαση του Δ.Σ. από 1/1/2023, όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης προς το τμήμα παροχών του Ταμείου θα κατατίθενται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας teayet.gr/Ηλεκτρονική Αίτηση Σύνταξης.

Τα Δικηγορικά γραφεία και τα γραφεία Διεκπεραιώσεων πρέπει να κάνουν μια φορά εγγραφή με τα στοιχεία του γραφείου και με την είσοδο στο σύστημα θα μπορεί να γίνει διαφορετική ηλεκτρονική αίτηση για κάθε αιτούντα.

Σύντομες Οδηγίες:

Αρχικά θα πρέπει να κάνετε εγγραφή με email στον σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχική σελίδα.

12

Μετά την εγγραφή σας, θα μπορείτε να κάνετε είσοδο στο σύστημα στον αντίστοιχο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα.

23

Μετά την είσοδό σας, θα βλέπετε τον ηλεκτρονικό φάκελο Αιτήσεων, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση όλων των Αιτήσεων που έχετε κάνει.

45

Θα σας έρχεται αυτόματα ειδοποίηση στο email σας κάθε φορά που αλλάζει η κατάσταση της Αίτησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό αρχείο παρακάτω: