Τηλ.: 2111064400 Φαξ: 2106436374 Email: info@teayet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Βεβαιώσεις Συνταξιούχων για την Εφορία

Βεβαίωση Σύνταξης για την εφορία. Συμπληρώστε το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του συνταξιούχου και το οικονομικό έτος για το οποίο θέλετε την βεβαίωση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Αποστολή».
Το ΑΦΜ πρέπει να αποτελείται από 9 ψηφία.
Το ΑΜΚΑ πρέπει να αποτελείται από 11 ψηφία.