Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Ενημέρωση συνταξιούχων για Κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ.

Το Ταμείο μας εξ αρχής, από 1/7/2015, παρακρατεί με ορθό υπολογισμό, επί του καταβαλλόμενου ποσού, την κράτηση Υγειονομικής περίθαλψης 6%. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επιστροφής χρημάτων.   Με εκτίμηση Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα »

Ηλεκτρονική διάθεση των βεβαιώσεων καταβληθεισών ατομικών εισφορών εργοδοτών και αυτασφάλισης.

Μπορείτε να κάνετε λήψη των βεβαιώσεων καταβληθεισών ατομικών εισφορών εργοδοτών και αυτασφάλισης επισκέπτοντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Βεβαιώσεις καταβληθεισών ατομικών εισφορών εργοδοτών (Κεντρική σελίδα → Επιχειρήσεις→ Βεβαιώσεις καταβληθεισών ατομικών εισφορών εργοδοτών και αυτασφάλισης) Η αναζήτηση γίνεται με το ΑΦΜ και τον Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης (RFP) διαχείρισης μέρους του χαρτοφυλακίου DC του Ταμείου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης (RFP – Request for Proposal), αναφορικά με το έργο της διενέργειας επενδυτικών πράξεων μέρους του χαρτοφυλακίου εισφορών (DC – Defined Contribution) του Ταμείου. Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία.

Διαβάστε περισσότερα »

Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης 24ης/13-06-2016 Θέμα 2ο, Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του αναφερόμενου στο άρθρο 25 παρ. 1 ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από 5.546,80 € σε 5.860,80 € ποσό που ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα »