Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Μέλη Δ.Σ.

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου 11/4/2018

Κωνσταντίνος Λάζαρης , Πρόεδρος
Σοφοκλής  Σιαμπάνης, Αντιπρόεδρος
Αγγελής Τσίρμπας, Μέλος
Γεώργιος Παπαντώνης, Μέλος
Δημήτριος Οικονόμου, Μέλος
Νικόλαος Ποντίκας, Μέλος
Ιωάννης Αγγελόπουλος, Μέλος
 

Επενδυτική Επιτροπή.

Ελένη Λινάρδου, Πρόεδρος
Δημήτρης Γκέκας, Μέλος
Γιώργος Παπάρας, Μέλος
Θωμάς Πουφινάς, Μέλος
Κατερίνα Μώρου, Μέλος
Νικόλαος Φράγκος, Μέλος