Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Επιχειρήσεις


 

Εισφορές


 

Τα ποσοστά των εισφορών αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

 εισφορές-πίνακας

(*) Νέος ασφαλισμένος = πρώτη ασφάλιση μετά το '93,
(*) Παλιός ασφαλισμένος = πρώτη ασφάλιση πριν το '93

Πλαφόν εισφορών: Η εισφορά του ασφαλισμένου ορίζεται σε ποσοστό 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και μέχρι του ποσού των 5.860,80 ευρώ για όλους τους ασφαλισμένους, πέραν των οποίων δεν υπολογίζονται εισφορές.


 

Αυτασφάλιση Εργοδοτών


 

asfa_klaseis

Οι παλιές ασφαλιστικές κλάσεις υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο :

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Παλιές Ασφαλιστικές Κλάσεις


 

Προθεσμίες πληρωμής εισφορών


 

 
1. Η Κανονική εισφορά πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του έτους που αφορά.
2. Το Επίδομα Πάσχα πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31 Μαΐου του έτους που αφορά.
3. Το Επίδομα Αδείας πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους που αφορά.
4. Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους που αφορά.


 

Πρόστιμα


 

Το πρόστιμο ορίζεται στο 1% της εισφοράς για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Για παράδειγμα κανονική εισφορά Μαρτίου που πληρώθηκε Ιούλιο (έπρεπε να πληρωθεί μέσα στον Απρίλιο) έχει 3 μήνες πρόστιμο, δηλαδή 1%+1%+1% = 3%.