Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να δείτε το σχετικό αρχείο   

Διαβάστε περισσότερα »