Το Ταμείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 16/08/2019.

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 16/08/2019.