Τηλ.: 2111064400     Φαξ: 2106436374     Email: teayet@otenet.gr
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 10.00 - 15.00

Ανακοίνωση περί μη αύξησης του πλαφόν ανώτατου μισθού.

Απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης ΔΣ 9η/04-03-2019.   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε ότι,  το αναφερόμενο στο άρθρο 25 παρ. 1 ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, δεν θα μεταβληθεί και παραμένει στο ποσό των 5.860,80 €  όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα »