ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

 

Προσοχή, ο Κωδικός Ταχυπληρωμής (RFXXXX…) είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και να αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους μήνες χρήσης που εμφανίζονται στην Ειδοποίηση Πληρωμής Οφειλής.

Σε διαφορετική περίπτωση ( δηλαδή εξόφληση πολλαπλών μηνών με τον ίδιο Κωδικό Ταχυπληρωμής ) το υπόλοιπο σας δεν ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ:

Για πληρωμή Δόσης Ρύθμισης πρέπει να δημιουργείται ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ Κωδικός Ταχυπληρωμής και ΝΑ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ.