Ηλεκτρονική διάθεση των βεβαιώσεων καταβληθεισών ατομικών εισφορών εργοδοτών.

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις καταβληθεισών ατομικών εισφορών εργοδοτών για το 2017, είναι διαθέσιμες στην καρτέλα «Ηλεκτρονικά Έγγραφα» στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής ενημέρωσης πολιτών OPUS, σύνδεσμος για την οποία βρίσκεται στην αρχική σελίδα του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. www.teayet.gr