Ηλεκτρονική διάθεση μηνιαίων βεβαιώσεων συντάξεων.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά μηνιαία βεβαίωση σύνταξης στην παρακάτω σελίδα.

Αρχική σελίδα → Συνταξιούχοι →  Μηνιαία βεβαίωση σύνταξης

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε.