Ενημέρωση συνταξιούχων για Κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ.

Το Ταμείο μας εξ αρχής, από 1/7/2015, παρακρατεί με ορθό υπολογισμό, επί του καταβαλλόμενου ποσού, την κράτηση Υγειονομικής περίθαλψης 6%.

Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επιστροφής χρημάτων.

 

Με εκτίμηση

Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ ΝΠΙΔ